Ektremalni

Film dla młodzieży

W ramach Kampanii Społecznej
Będźmy poszukiwaczami Autorytetu

 

O autorze

Fundacja ARCHEZJA

Film powstał w ramach Kampanii Społecznej
Bądźmy Poszukiwaczami Autorytetu
na zlecenie Fundacji Wspomagającej
Wychowanie ARCHEZJA (archezja.com)

Scenariusz do filmu

Scenariusz dla nauczyciela do przeprowadzenia lekcji dostępny po zarejestrowaniu się w serwisie

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn