Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów serwisu z filmami edukacyjnymi (filmy.szkola.pl) jest Maciej Trafny Wybór (w skrócie: MTW). Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma MTW z siedzibą na os. Sienkiewicza 15/9, 32-020 Wieliczka, Polska, NIP 549-227-91-62, adres e-mail: kontakt@filmy.szkola.pl, tel. 571-526-858.
 1. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do MTW oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez MTW.
 1. MTW zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
 1. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

 

Dane Osobowe 

 1. MTW przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi MTW oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług MTW oraz Produktów i usług partnerów handlowych MTW, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
   
 2. MTW wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
   
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez MTW jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
  - umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
  - realizacji zamówień na Produkty i usługi MTW,
  - reakcji na informacje przesłane MTW z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
  - realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),
  - realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług MTW oraz Produktów i usług partnerów handlowych MTW, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

   
 4. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług MTW, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.
   
 5. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez MTW. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usługMTW oraz Produktów i usług partnerów handlowych MTW.
   
 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
   
 7. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/ subskrypcji newslettera/ składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez MTW. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
   
 8. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
   
 9. MTW będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez MTW, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń MTW.
   
 10. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
   
 11. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres oraz NIP (w przypadku faktury).
   
 12. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług MTW, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny Filmy.Szkola.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:- z użyciem plików Cookie - dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej Filmy.Szkola.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies) - z użyciem logów serwera - dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
   
 13. W przypadku uzyskania przez MTW wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej Filmy.Szkola.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, MTW może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/ domeny magdasabik.pl i jej poddomen

Przeglądanie zawartości witryny internetowej Filmy.Szkola.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

 

Korzystanie z formularza kontaktowego

Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie Filmy.Szkola.pl wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

 

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do MTW i dostępnych na Filmy.Szkola.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
   
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala MTW zwracać się do użytkowników MTW po imieniu.
   
 3. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 2.4-2.7.

 

Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez MTW za pośrednictwem Filmy.Szkola.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
   
 2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 2.4-2.7.
   
 3. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług MTW (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług MTW oraz partnerów handlowych MTW.
   
 4. MTW zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług MTW.
   
 5. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu Filmy.Szkola.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów MTW oraz MagdaSabik.pl lub Akademia.MagdaSabik.pl.
   
 6. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych MTW.
   
 7. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do MTW przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
   
 2. MTW nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do MTW i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez MTW nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do MTW.

 

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. MTW nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
   
 2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronach prowadzonych przez MTW tj. Filmy.Szkola.pl. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
   
 2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Maciej Trafny Wybór (Filmy.Szkola.pl) nie sprzedaje podmiotom trzecim danych adresowych ani personalnych Klientów oraz użytkowników należących do serwisu i newsletterów.

 

 

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn